Naše služby

Ak hľadáte dôveryhodného partnera, na ktorého sa môžete obrátiť vždy, keď potrebujete preklad odborných alebo všeobecných dokumentov, oslovte nás so svojimi požiadavkami a textom. Radi Vám zašleme cenovú kalkuláciu služieb. Vyhotovíme Vám kvalitný preklad dokumentov za prijateľnú cenu aj v expresných termínoch. Vykonáme korektúru už preložených dokumentov alebo lokalizáciu používateľského rozhrania softvérových produktov, dokumentov pomocníka. Pri prekladoch rozsiahlejšieho textu poskytujeme zákazníkom množstevnú zľavu.

Samotný kvalitný výstup je pre nás rovnako významný ako komunikácia medzi nami a klientom - sme Vám k dispozícii prakticky 24 hodín denne. Komunikácia je pre nás dôležitá už od založenia našej prekladateľskej spoločnosti. Ak máte záujem kontaktovať nás v dnešnej modernej dobe technológií prostredníctvom nového spôsobu komunikácie (ICQ, skype), neváhajte a oslovte nás.

V podstate je veľmi náročné určiť hranicu medzi náročnosťou konkrétneho materiálu pokiaľ ide o jeho preklad. Ak má byť preklad kvalitný, pre prekladateľa je každý text odborným textom. Ku každému textu musí totiž pristupovať ako odborník, keďže kvalitný preklad vyžaduje odbornosť, znalosť kontextu, terminológie a samozrejme bohaté skúsenosti. Naše ceny sú však prijateľné vďaka nízkej administratívnej náročnosti a intenzívnemu využívaniu moderných technológií.

Chcem požiadať o cenovú kalkuláciu