kontaktné údaje

adresa: ALEX
Hrnčiarska 4966/2A
P.O.BOX 163
Pezinok, SK-90201
tel: +421-2-2025 3224
mobil: +421-905-299 621
e-mail: alex@agentura-alex.sk

bankové spojenie

č.ú.: 4390008304/3100
IBAN: SK50 3100 0000 0043 9000 8304
BIC (SWIFT): LUBASKBX