Cenová kalkulácia

  1. Na základe Vašej požiadavky na kalkuláciu Vám vypracujeme cenovú ponuku (po obdržaní zdrojového materiálu na vykonanie kalkulácie) a ponúkneme najskorší možný termín dodania.
  2. Po odsúhlasení našej cenovej ponuky nám odošlete svoju objednávku (e-mailom, faxom, alebo poštou), my ju obratom potvrdíme.
  3. Prediskutujeme všetko, čo je potrebné na zabezpečenie kvality projektu.
  4. Vyhotovíme objednaný preklad/korektúru/revíziu textu.
  5. Zašleme Vám hotový dokument (preklad) (e-mailom, faxom, osobne, kuriérom alebo poštou) v elektronickej podobe, alebo na CD/DVD nosiči spolu s faktúrou.