Cenník

    cena (NS) cena CAT1 (slovo)  
  preklad zo SJ € 13,95 – 11,62 € 0,056 – 0,047  
  preklad z AJ € 11,95 – 10,96 € 0,048 – 0,044  
  odborná korektúra € 5,99 – 5,49 € 0,024 – 0,022  
  jazyková korektúra € 4,34 – 3,99 € 0,017 – 0,016  
  preklad s korektúrou 2 € -0,50 (zľava) € -0,002 (zľava)  
  revízia + zapracovanie zmien € 8,29 – 8,09 € 0,033 – 0,032  
  kontrola kvality prekladu s výstupom (LQI/QC) € 4,99 – 4,49 € 0,02 – 0,018  
  expresný preklad (do 48 h) +15 % +15 %  
  urgentný preklad (do 2–8 h) 3,4 +30 % +30 %  
  grafické práce (DTP) € 12,00 / h. € 12,00 / h.  
  doručenie prekladu kuriérom – BA € 16,00 (paušál) € 16,00 (paušál)  
  doručenie prekladu kuriérom – iné 5 individuálne individuálne  
  > 20 NS / 5000 slov 6 -3 % -3 %  
  > 50 NS / 12500 slov 6 -6 % -6 %  
  > 100 NS / 25000 slov 6 -10 % -10 %  
         
  1. cena CAT, pri ktorej je účtovanou jednotkou slovo zdrojového textu platí pri použití softvéru CAT (Trados, Wordfast, SDLX, Transit, Déja Vu, Helium, LocStudio). Ceny sú prepočítané podľa strednej hodnoty počtu slov na jednej normovanej strane, t.j. 250 slov. Celková cena sa určí analýzou zdrojových textov na preklad v CAT nástroji.
  2. zľava z celkovej sumy za preklad a korektúru.
  3. urgentný preklad na základe individuálnej požiadavky podľa objemu zákazky.
  4. za urgentný preklad sa považuje aj zákazka, pri ktorej sa do lehoty dodania započíta aj sobota, nedeľa alebo štátny sviatok.
  5. doručenie kuriérom do iných miest je potrebné dohodnúť individuálne na základe kalkulácie.
  6. množstevné zľavy sa nekumulujú.

Uvedené ceny sú konečné. Naša spoločnosť nie je platcom DPH. Neúčtujeme žiadne ďalšie príplatky.